Branchevereniging VHG enthousiast over de Europese Green Deal

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft op woensdag 11 december jongstleden de nieuwe Europese Green Deal gepresenteerd. In de deal worden diverse maatregelen gepresenteerd, die de uitstoot van koolstofdioxide moet terugdringen, het natuurlijk kapitaal moet versterken en de mensen beschermen tegen klimaatrisico’s. Branchevereniging VHG ziet mooie aanknopingspunten in de aanbiedingstekst van de Green Deal. Onder andere het begrip ‘nature based solutions’, waaraan VHG als expert binnen de Europese Commissie heeft mogen werken, staat concreet in de tekst vermeld.  Lees meer

VHG ziet een erkenning van de natuuroplossingen, die, naast de techniek, bijdragen aan de kwaliteit van ons leefklimaat. In het hoofdstuk over gebouwen wordt bijvoorbeeld gesproken over de constructie, het gebruik en de renovatie van gebouwen. Hier sluit VHG naadloos op aan met het concept van Het Levende Gebouw, waarin diverse aspecten van vergroening zijn uitgewerkt. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van onder andere groene multifunctionele daken en groene gevels.

Biodiversiteit
Een ander belangrijk hoofdstuk gaat over biodiversiteit. In maart 2020 zal de Europese Commissie een nieuwe Biodiversiteitsstrategie lanceren. Deze strategie gaat niet alleen over het beschermen van soorten, maar ook over de uitbreiding van de biodiversiteit in de stad. Ook hier liggen mooie kansen, die aansluiten op het VHG-concept van De Levende Tuin. VHG is verder enthousiast over de plannen rondom opleiding en training, waarvan een verdere uitwerking zal volgen in de Skills Agenda.

Kans
Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, ziet in deze Europese Green Deal geweldige kansen voor de groene sector. In de tussentijd heeft hij in het Brusselse netwerk al ruime aandacht gevestigd op de wijze waarop de groene bedrijven deze verduurzaming kunnen invullen en betrokken willen zijn bij de uitwerking van de Green Deal. Jan Huitema, VVD-Europarlementariër, heeft recent van VHG een position paper ontvangen over Het Levende Gebouw en neemt de input mee in zijn overleg binnen de Europese Commissie. CDA-politica Annie Schreijer-Pierik vroeg Egbert Roozen input aan te leveren voor haar speech in reactie op de Green Deal.

De komende maanden vindt een concrete uitwerking van alle maatregelen plaats. VHG benut, naast de eigen contacten, de lijnen van MKB-Nederland, VNO-NCW, SME United en ELCA om de groene sector en de oplossingen die wij bieden goed voor het voetlicht te brengen.