Rapper Dio: eerste Groenburgemeester van Amsterdam

Een groene leefomgeving is goed voor je gezondheid, zorgt voor meer saamhorigheid in de wijk waarin je woont en draagt bij aan meer biodiversiteit. Kortom: een groene buurt heeft veel voordelen! Meer groen in de wijk is wat veel mensen willen, maar wat in de praktijk lang niet altijd wordt gerealiseerd. Zeker in deze digitale, individualistische tijd hebben mensen moeite om – samen met de buurt – actie te ondernemen. Daarom hierbij, in samenwerking met rapper Dio, een voorzet in onze hoofdstad. Dio gaat zich als Groenburgemeester van Amsterdam een jaar lang inzetten om de stad te vergroenen! Zie voor meer informatie: https://www.at5.nl/artikelen/209557/rapper-dio-is-de-eerste-groenburgemeester-van-amsterdam