Kinderen hebben steeds minder natuur in hun leven. Veel schoolpleinen zijn flink versteend. Dat is jammer, want met groene schoolpleinen komen kinderen weer in contact met de natuur. Waar kan worden geklommen en geklauterd. En waar je verstoppertje kan spelen achter bomen en struiken. Of om met de kinderen te moestuinieren. Op een groen schoolplein draait het even niet meer om de virtuele wereld, maar vooral om de echte. Een groen schoolplein spreekt tot ieders verbeelding. Het geeft kinderen elke dag de kans op natuurbeleving en biedt mogelijkheden voor natuureducatie. Een ideaal buitenleslokaal. Een groen schoolplein brengt daarnaast creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen.

Daarbij neemt het aantal kinderen met overgewicht toe. Alledaagse bewegingen als lopen, klauteren en klimmen helpen op een natuurlijke manier tegen overgewicht. Een groen schoolplein daagt alle kinderen, dun en dik, dagelijks uit om meer te bewegen. Spelen in het groen heeft sowieso positieve gezondheidseffecten. Bovendien leren kinderen omgaan met risico’s en de ontwikkeling van hun motoriek wordt sterk gestimuleerd.

Het inruilen van vele vierkante meters stenen betegeling voor groen kunnen bovendien bijdragen aan klimaatadaptatie en kan een grote oppervlakte groene schoolpleinen werken tegen hittestress en wateroverlast. Verschillende Nederlandse gemeenten en provincies hebben overigens over de afgelopen jaren met subsidieregelingen voor het verbeteren en vergroenen van schoolpleinen opengesteld. Voor advies en informatie over natuurlijke en groene schoolpleinen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!